Kje smo

 ČRNIČE

Ob cesti Ajdovščina – Nova Gorica je strnjeno naselje Črniče, zgrajeno na podornem materialu, ki se je verjetno v predledeni dobi utrgal iz Velikega roba. Ob gradnji nove avtoceste Selo – Vrtojba so našli v slojih tega materiala ostanke gozdov. Precej prometa je naselju odvzela nova avtocesta, ki so jo odprli 24. maja 1996.

Črniče so že zelo staro naselje in so imele prafaro. Po dolini Vogrščka je bila speljana rimska cesta, na nizkem prevalu Mlake, jugozahodno od vasi pa je bila rimska postojanka. Farna cerkev sv. Vida iz leta 1758 ima v prezbiteriju freske, ki jih je leta 1870 izdelal J. Wolf. Najsterejši del vasi je Britih, kjer je bila cerkev sv. Marka. Ob civilnem pokopališču je tudi vojaško pokopališče iz 1. svetovne vojne, ki so ga preuredili v začetku 80-ih let.

Črniče so že sredi 19. stoletja imele poštno postajo, kjer so menjavali konje. Od leta 1912 pa je bila urejena poštna zveza z avtobusom. Leta 1867 so ustanovili čitalnico.

Nad vasjo je na strmem griču zaselek Tabor, ki ima še ohranjeno obzidje iz časov turških vpadov in beneških vojn. Na obzidju je vklesana letnica 1413.

 

 

Dostopnost