URNIK PODALJŠANO BIVANJE – PODRUŽNICA ČRNIČE 2023/24

SKUPINA 1 PB (1. in 2. razred) v učilnici 1. razreda: Erika Štrancar

SKUPINA 2 PB (3. in del 4. razreda) v učilnici 3. razreda: Darja Henigman in Jernej Hozjan

SKUPINA 3 PB (4. in 5. razred) v učilnici 5. razreda: Darja Henigman, Jernej Hozjan, Mojca Pregelj, Sonja Lulik ,Tamara Kukanja in Katarina Novak

VARSTVO VOZAČEV: od 12.30 do 13.35 v učilnici 2. razreda

PON: Tamara Kukanja, TOR: Tjaša V. Kenda, SRE: Lilijana Rosa, ČET: Sonja Lulik, PET: Mateja Soban

URA DEJAVNOST
11.40 – 13.40 KOSILO, SPROSTITVENA DEJAVNOST 
13. 40 – 14.30 SAMOSTOJNO UČENJE
14.30 – 15.20 MALICA, USMERJEN PROSTI ČAS
15.20 – 15.50 SPROSTITVENA DEJAVNOST
15.50 –  VARSTVO

NEKAJ INFORMACIJ O PODALJŠANEM BIVANJU 

KOSILO

Učenci in učenke se učijo pravil lepega vedenja, pridobivajo ustrezne kulturne higienske in prehranske navade: umivanje rok pred jedjo, pravilna uporaba jedilnega pribora, ustrezna drža pri mizi, prilagojena glasnost govora…

SPROSTITVENA DEJAVNOST

Po kosilu je na vrsti počitek in sprostitev na šolskem dvorišču z različnimi igrami po izbiri, s športom, klepetom … Pri tem se učenci in učenke navajajo na upoštevanje pravil, na strpnost do drugih, sklepajo nova prijateljstva in utrjujejo skupinsko pripadnost. Kadar je vreme neprimerno za zunanje aktivnosti, v avli ali učilnicah  berejo knjige in revije, ki si jih sposodijo v šolski knjižnici ali jih prinesejo od doma, rišejo, barvajo pobarvanke, sestavljajo kocke, igrajo na otroška glasbila …

SAMOSTOJNO UČENJE

Učenci in učenke samostojno pišejo domače naloge. Pri zahtevnejših nalogah jim na pomoč priskočijo učitelji ali starejši sošolci. Ob reševanju različnih nalog poglabljajo učno snov, bogatijo besedni zaklad, utrjujejo bralno tehniko in bralno razumevanje, učijo se samostojnega dela z učbenikom, navajajo se na sodelovalno in skupinsko delo, razvijajo učne in delovne navade.

USTVARJALNI PROSTI ČAS

Samostojnemu delu sledi voden ustvarjalni prosti čas. V tem času imamo ustvarjalne delavnice, pri katerih koristno izrabljamo najrazličnejše odpadne materiale. Sodelujemo na izbranih likovnih in drugih natečajih. Pripravljamo tematske in dekorativne panoje v avli. Učenci in učenke tudi rišejo, slikajo, berejo, pojejo in plešejo, igrajo na Orffova glasbila … Poslušajo glasbo, pri čemer spoznavajo najrazličnejše glasbene zvrsti in glasbila. Pri filmski vzgoji gledajo kakovostne filme in se o njih pogovarjajo. Učijo se socialnih veščin, gradijo svojo samopodobo in spoznavajo svet. Pri športnem krožku se ukvarjajo z različnimi športi, tekmujejo, hodijo na sprehode … S pomočjo videov, branja literature, raziskovalnimi nalogami in pogovori učence in učenke ozaveščamo o okoljskih temah.

Sodelujemo  tudi v različnih projektih.

 

 

Dostopnost