Organizacija pouka

URNIK POSAMEZNIH RAZREDOV; ŠOLSKO LETO 2021/2022

 1. RAZRED

 UČITELJICI: Mateja Soban, Erika Štrancar

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1. 7.55-8.40 SLJ MAT MAT SPO GUM
2. 8.45-9.30 GUM MAT SLJ SPO ŠPO
3. 10.00-10.45 ŠPO SPO LUM ŠPO SLJ
4. 10.50-11.35 MAT SLJ LUM SLJ SLJ
5. 11.40-12.25 N1A/PU  knjižnica DOP/DOD N1A  
6. 12.45-13.30 bralna značka    

N1A – neobvezni izbirni predmet angleščina

PU – pogovorne ure

  1. RAZRED

 UČITELJICA Tamara Kukanja

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1. 7.55-8.40 SLJ SPO SLJ MAT ŠPO
2. 8.45-9.30 ŠPO SPO MAT TJA MAT
3. 10.00-10.45 SLJ ŠPO SPO SLJ SLJ
4. 10.50-11.35 TJA MAT SLJ LUM SLJ
5. 11.40-12.25 GUM knjižnica, bralna značka GUM LUM  bralčki migetalčki
6.     DOP/DOD  

 

  1. RAZRED

 UČITELJICA: Lilijana Rosa

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1. 7.55-8.40  SPO SLJ MAT TJA SLJ
2. 8.45-9.30 MAT SLJ SLJ ŠPO MAT
3. 10.00-10.45  TJA/PU MAT ŠPO SLJ ŠPO
4. 10.50-11.35  SLJ GUM LUM SLJ SPO
5. 11.40-12.25 GUM DOP/DOD LUM MAT SPO
6. 12.45-13.30  K/BZ      

 

  1. RAZRED

 UČITELJICA: Sonja Lulik

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1. 7.55-8.40 RU/GUM SLJ MAT MAT SLJ
2. 8.45-9.30 GUM MAT DRU MAT SLJ
3. 10.00-10.45 DRU MAT SLJ SLJ NIT
4. 10.50-11.35 ŠPO NIT LUM TJA/PU NIT
5. 11.40-12.25 TJA ŠPO LUM ŠPO DOD/DOP
6. 12.45-13.30 bralna značka, knjižnica

N2I

(14.00-14.45)

N2I

(14.00-14.45)

 

N2I – neobvezni izbirni predmet italijanščina

  1. RAZRED

 UČITELJICA: Tjaša Vidmar Kenda

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1. 7.55-8.40 RU/GUM SLJ DRU TJA SLJ
2. 8.45-9.30 MAT NIT DRU MAT SLJ
3. 10.00-10.45 DRU MAT MAT SLJ NIT
4. 10.50-11.35 TJA ŠPO/PU SLJ ŠPO NIT
5. 11.40-12.25 ŠPO GUM TJA LUM GOS
6. 12.45-13.30  K/BZ DOP/DOD LUM
7.

N2I

(14.00-14.45)

N2I

(14.00-14.45)

 

 Gostujoči učitelji v posameznem razredu:

GUM (5. razred): Franc Leben                        

ŠPO (4. in 5. razred): Jernej Hozjan                                

LUM (5. razred): Sonja Makuc                              

TJA (4. in 5. razred): Tjaša Vidmar Kenda

TJA (2. in 3. razred): Darja Henigman

N1A (1. razred) : Darja Henigman

N2I: (4. in 5. razred): Leja Furlan

Dostopnost