Organizacija pouka

URNIK POSAMEZNIH RAZREDOV; ŠOLSKO LETO 2022/2023

 1. RAZRED

 UČITELJICA: Tamara Kukanja

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1. 7.55-8.40 SLJ MAT MAT SPO SLJ
2. 8.45-9.30 MAT SLJ GUM SPO ŠPO
3. 10.00-10.45 LUM ŠPO SLJ ŠPO MAT
4. 10.50-11.35 LUM SPO SLJ SLJ GUM
5. 11.40-12.25 DOP/DOD  N1A/PU K/BZ N1A  
6. 12.45-13.30 bralna značka        

N1A – neobvezni izbirni predmet angleščina

PU – pogovorne ure

K/BZ – knjižnica, bralna značka

  1. RAZRED

 UČITELJICA Mateja Soban

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1. 7.55-8.40 SLJ MAT SLJ MAT SPO
2. 8.45-9.30 SLJ ŠPO MAT TJA SPO
3. 10.00-10.45 MAT SLJ SPO SLJ SLJ
4. 10.50-11.35 LUM TJA/PU ŠPO SLJ ŠPO
5. 11.40-12.25 LUM DOP/DOD GUM GUM  
6.   K/BZ     bralčki migetalčki  

 

  1. RAZRED

 UČITELJICA: Lilijana Rosa

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1. 7.55-8.40  SPO SLJ MAT TJA SLJ
2. 8.45-9.30 ŠPO SLJ SLJ SLJ MAT
3. 10.00-10.45  MAT TJA/PU ŠPO SLJ ŠPO
4. 10.50-11.35  SLJ MAT LUM MAT SPO
5. 11.40-12.25 DOP/DOD GUM LUM GUM SPO
6. 12.45-13.30 K/BZ        

 

  1. RAZRED

 UČITELJICA: Sonja Lulik

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1. 7.55-8.40 RU/GUM SLJ DRU MAT SLJ
2. 8.45-9.30 MAT MAT SLJ NIT SLJ
3. 10.00-10.45 DRU NIT MAT SLJ NIT
4. 10.50-11.35 ŠPO/PU GUM LUM TJA/PU MAT
5. 11.40-12.25 TJA ŠPO LUM ŠPO DOD/DOP
6. 12.45-13.30     bralna značka, knjižnica    
7.    

NRA

(13.30-14.15)

     

N2I – neobvezni izbirni predmet italijanščina

  1. RAZRED

 UČITELJICA: Tjaša Vidmar Kenda

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1. 7.55-8.40 RU/GUM SLJ DRU MAT SLJ
2. 8.45-9.30 MAT NIT DRU TJA SLJ
3. 10.00-10.45 DRU MAT MAT SLJ NIT
4. 10.50-11.35 TJA ŠPO/PU SLJ ŠPO NIT
5. 11.40-12.25 ŠPO GUM LUM GOS TJA
6. 12.30-13.15 K/BZ   LUM DOP/DOD  
7.            
8. 14.15-15.00   NRA      

 

 Gostujoči učitelji v posameznem razredu:

GUM (5. razred): Franc Leben                        

ŠPO (4. in 5. razred): Jernej Hozjan                                

LUM (5. razred): Sonja Makuc                              

TJA (4. in 5. razred): Tjaša Vidmar Kenda

TJA (2. in 3. razred): Darja Henigman

N1A (1. razred) : Darja Henigman

NRA: (4. in 5. razred): Helena Ferjančič

 

Dostopnost