Danes je učence podružnične šole Črniče obiskala gospa Dušica Kunaver, kulturnemu dogodku pa so se pridružili tudi učenci podružnične šole Vrtovin. Dušica Kunaver je samostojna kulturna publicistka, profesorica angleščine in ruščine v pokoju, zbirateljica ljudskega izročila in etnološkega gradiva, avtorica in izdajateljica poljudnoznanstvenih in leposlovnih knjig ter pedagoških priročnikov. Učenci so jo pričakali s pesmijo in deklamacijami, gospa pa jih je očarala z zanimivim in doživetim pripovedovanjem ljudskih pravljic ter petjem ljudskih pesmic, ki smo se jim vsi z veseljem pridružili. Zadovoljna je bila, da znajo današnji otroci še vedno peti ljudske pesmice, ki so del naše kulturne dediščine. Za konec so ji učenci postavili še kopico vprašanj in prav na vse je z veseljem odgovorila. Poslovili smo se z drobno pozornostjo – grafiko naše učenke, ki se je je Dušica Kunaver zelo razveselila.

Dostopnost