26. septembra praznujemo evropski dan jezikov, ko obeležimo jezikovno raznolikost v Evropi in spodbujamo učenje jezikov. Učenci so se v času podaljšanega bivanja ter pri urah angleščine seznanili s pomenom praznika ter učenja maternega in tujih jezikov, s čimer podpiramo večjezičnost, medkulturno sodelovanje in ohranjanje evropske kulturne dediščine. Izdelovali so pozdrave v različnih evropskih jezikih in v avli šole pripravili razstavo.

Dostopnost