Organizacija pouka

URNIK POSAMEZNIH RAZREDOV; ŠOLSKO LETO 2018/2019

 1. RAZRED

 UČITELJICI: Tamara Kukanja, Erika Štrancar

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1. 7.55-8.40 SLJ GUM MAT GUM ŠPO
2. 8.45-9.30 ŠPO SLJ ŠPO MAT SLJ
3. 10.00-10.45 SLJ SPO LUM SLJ MAT
4. 10.50-11.35 MAT SPO LUM SLJ SPO
5. 11.40-12.25 N1A

 knjiž./bz

 

 DOP/DOD  
6. 12.45-13.30      N1A    

N1A – neobvezni izbirni predmet angleščina

  1. RAZRED

 UČITELJICA Mateja Soban

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1. 7.55-8.40 SLJ MAT SLJ MAT SPO
2. 8.45-9.30 SLJ SLJ SLJ TJA SLJ
3. 10.00-10.45 MAT TJA ŠPO SLJ ŠPO
4. 10.50-11.35 ŠPO GUM MAT LUM GUM
5. 11.40-12.25 SPO  DOP/DOD SPO LUM
6. 12.45-13.30    BRANJE  K/BZ

 

  1. RAZRED

 UČITELJICA: Lilijana Rosa

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1. 7.55-8.40  SPO  SLJ  SLJ  MAT  SPO
2. 8.45-9.30  MAT  TJA  MAT  TJA  SLJ
3. 10.00-10.45  SLJ  MAT  SPO  SLJ  MAT
4. 10.50-11.35  SLJ  GUM  ŠPO  SLJ  LUM
5. 11.40-12.25  GUM  ŠPO  DOP7DOD  ŠPO LUM
6. 12.45-13.30  K/BZ
     

 

  1. RAZRED

 UČITELJICA: Sonja Lulik

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1. 7.55-8.40 RU/GUM TJA DRU TJA SLJ
2. 8.45-9.30 SLJ ŠPO SLJ NIT DRU
3. 10.00-10.45 ŠPO MAT MAT ŠPO MAT
4. 10.50-11.35 NIT GUM LUM SLJ NIT
5. 11.40-12.25 MAT SLJ LUM MAT  knjižnica
6. 12.45-13.30 bralna značka   DOP/DOD    
7.  

 RAČ

(13.30-14.15)

 

RAČ – neobvezni izbirni predmet računalništvo

  1. RAZRED

 UČITELJICA: Tjaša Vidmar Kenda

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1. 7.55-8.40 RU/GUM ŠPO GOS LUM SLJ
2. 8.45-9.30 DRU NIT TJA LUM SLJ
3. 10.00-10.45 TJA MAT MAT DRU MAT
4. 10.50-11.35 MAT SLJ SLJ TJA NIT
5. 11.40-12.25 ŠPO GUM DRU SLJ NIT
6. 12.45-13.30  DOP/DOD   ŠPO K/BZ
7.  

 

 

 RAČ

(14.15-15.00)

 

 Gostujoči učitelji v posameznem razredu:

GUM (4. in 5. razred): Franc Leben                        

ŠPO (5. razred): Irena Pelicon                                

LUM (5. razred): Sonja Makuc                              

TJA (4. in 5. razred): Tjaša Vidmar Kenda

TJA (2. in 3. razred): Darja Henigman

RAČ: Helena Ferjančič

N1A (1. razred) : Petra Koncut