Organizacija pouka

URNIK POSAMEZNIH RAZREDOV; ŠOLSKO LETO 2017/2018

 1. RAZRED

 UČITELJICI: Mateja Soban, Erika Štrancar

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1. 7.55-8.40 SLJ MAT SPO GUM SPO
2. 8.45-9.30 GUM SLJ MAT SLJ SPO
3. 10.00-10.45 MAT LUM SLJ SLJ ŠPO
4. 10.50-11.35 N1A LUM ŠPO MAT SLJ
5. 11.40-12.25 PU  DOD  DOP/knjižnica  bralna značka  
6. 12.30-13.15      N1A    

N1A – neobvezni izbirni predmet angleščina

  1. RAZRED

 UČITELJICA Tamara Kukanja

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1. 7.55-8.40 SLJ SPO MAT SLJ MAT
2. 8.45-9.30 SLJ SPO ŠPO ŠPO GUM
3. 10.00-10.45 MAT ŠPO SLJ MAT SLJ
4. 10.50-11.35 TJA/PU SLJ SLJ LUM SPO
5. 11.40-12.25   GUM
TJA LUM  DOP/knjižnica
6. 12.30-13.15 DOD     bralna značka  

 

  1. RAZRED

 UČITELJICA: Klementina Lemut

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1. 7.55-8.40 SLJ MAT SLJ MAT SPO
2. 8.45-9.30 SLJ SLJ SLJ TJA/PU SPO
3. 10.00-10.45 GUM GUM ŠPO SLJ MAT
4. 10.50-11.35 MAT ŠPO MAT LUM ŠPO
5. 11.40-12.25 SPO
TJA
DOP/DOD LUM SLJ
6. 12.30-13.15  knjižnica/BZ
     

 

  1. RAZRED

 UČITELJICA: Sonja Lulik

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1. 7.55-8.40 RU/GUM TJA DRU TJA SLJ
2. 8.45-9.30 SLJ ŠPO SLJ NIT DRU
3. 10.00-10.45 ŠPO MAT MAT ŠPO MAT
4. 10.50-11.35 MAT GUM/PU LUM SLJ NIT
5. 11.40-12.25 NIT SLJ LUM MAT  knjižnica
6. 12.30-13.15 bralna značka   DOP/DOD    
7.  

N2I

(13.30-14.15)

N2I

(13.55-14.40)

 RAČ

(13.30-14.15)

 

 N2I – neobvezni izbirni predmet italijanščina

RAČ – neobvezni izbirni predmet računalništvo

  1. RAZRED

 UČITELJICA: Tjaša Vidmar Kenda

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1. 7.55-8.40 RU/GUM ŠPO GOS LUM ŠPO/PU
2. 8.45-9.30 DRU NIT TJA LUM NIT
3. 10.00-10.45 SLJ MAT MAT DRU NIT
4. 10.50-11.35 TJA SLJ SLJ TJA MAT
5. 11.40-12.25 MAT GUM DRU SLJ SLJ
6. 12.30-13.15      DOP/DOD ŠPO K/BZ
7.  

N2I

(13.30-14.15)

N2I

(13.55-14.40)

 RAČ

(14.15-15.00)

 

 Gostujoči učitelji v posameznem razredu:

GUM (4. in 5. razred): Franc Leben                        

ŠPO (5. razred): Irena Pelicon                                

LUM (5. razred): Sonja Makuc                              

TJA (3., 4. in 5. razred): Tjaša Vidmar Kenda

N2I (4. in 5. razred): Vanesa Gregorič

RAČ: Helena Ferjančič

N1A (1. razred) in TJA (2. razred): Petra Koncut